Presentació del llibre “La clau del pont” / presentacion del libro “La llave del puente”

A Catalunya, oficialment, la Guerra s’acabá el 10 de febrer de 1939. A dos quarts de quatre d’aquest dia, el general Solchaga, cap d’exèrcit de Navarra, entrava a Port Bou. El general  Juan Bautista Sanchez Gonzalez entrava a la Jonquera i un coronel (que no recordó) pertanyent a l’exèrcit d’Urgell, que manava en Muñoz Grandes entrava a Puigcerdà.  Però, a la vall de Camprodon (els francesos havien tancat la frontera) hi quedaven 30.000 soldats republicans, defensant l’enorme quantitat de gent (ferits, exhausts, malalts, etc). La frontera no s’obrí fins el dia 13, i en tres dies, la vall es buidà. Es el que hom coneix com “la reculada”. A coll d’Ares s’hi ubicà un consultori dirigit pel metge Pi Sunyer, per fer els primers guariments dels ferits que fugien. Nosaltres vàrem entrevistar a Nimes al darrer soldat republicà que passà per coll d’Ares: l’Andrés Sanchez Mellado. Ens digué que, cap el ram tard del dia 13 de febrer de 1939, endinsats uns 300 metres de coll d’Ares, varen veure l’arribada dels nacionals cremant la bandera republicana i hizant la franquista.  Ningú sabia que el general el dia 7 havia entrat a Ripoll. Fou el general Alvaro Sueiro, de lèxercit d’Aragó, que manava el general Moscardó. I l’oficial del cos jurídic militar d’aquesta brigada, José de Astarloa Guisesola, que fou l’encarregat de formar els primers ajuntaments feixistes de la Vall.

Breu ressenya del Llibre “La Clau del Pont”
Cedida per l’editor del llibre – Miquel Perals

cartell_llibre

En Cataluña, oficialmente, la guerra se termina el 10 de febrero de 1939. A las tres y media de este día, el general Solchaga, jefe de ejército de Navarra, entraba en Port Bou. El general Juan Bautista Sánchez entraba en la Jonquera y un coronel (que no recuerdo) perteneciente al ejército de Urgell, que mandaba en Muñoz Grandes entraba en Puigcerdà. Pero, en el valle de Camprodon (los franceses habían cerrado la frontera) quedaban 30.000 soldados republicanos, defendiendo la enorme cantidad de gente (heridos, exhaustos, enfermos, etc). La frontera no se abrió hasta el día 13, y en tres días, el valle se vació. Es lo que se conoce como “el retroceso”. A coll d’Ares se ubicó un consultorio dirigido por el médico Pi Sunyer, para hacer los primeros curaciones de los heridos que huían. Nosotros entrevistamos a Nimes el último soldado republicano que pasó por el cuello de Ares: Andrés Sanchez Mellado. Nos dijo que, hacia el ramo tarde del día 13 de febrero de 1939, adentrados unos 300 metros de coll d’ Ares, vieron la llegada de los nacionales quemando la bandera republicana y hizant la franquista. Nadie sabía que el general el día 7 había entrado en Ripoll. Fue el general Alvaro Sueiro, de ejército de Aragón, que mandaba el general Moscardó. Y el oficial del cuerpo jurídico militar de esta brigada, José de Astarloa Guisesola, que fue el encargado de formar los primeros ayuntamientos fascistas del Valle.

Breu ressenya del Llibre “La Clau del Pont”
Cedida per l’editor del llibre – Miquel Perals