El pont de Perella 1913

L’alt i monumental pont de Perella, el més alt del ripollès, es va construir amb tècniques medievals ni més ni menys que entre el 1908 i el 1913, tal com consta en una inscripció a l’entrada nord: “Pont de Perella propietat de Dn Joseph Sitar construit l’any 1913 per los hermans Pallàs” Els seus generosos 25m d’altura i els 32 de llum del seu únic ull li han permès desguassar les avingudes més intenses del riu Ter sense cap tipus de problema.

Sembla que una mica més amunt del pont actual ja n’hi havia un de més curt i baix d’estil romànic, que hauria estat destruït per una de les intenses avingudes del Ter. L’antic propietari del Mas Perella, Josep Sitjar, va voler construir el pont actual per facilitar l’accés al mas. Fins al dia d’avui, però, no s’han trobat documents ni dades precises sobre l’inici i l’acabament de l’obra, ni sobre els materials que s’hi va emprar, tot i que suposem que s’hi devia utilitzar pedra, fusta i el ciment de l’època. Sabem que hi van treballar Josep Marcé i Honorat Verdaguer, i que el problema més important de l’obra va ser la construcció de l’arc, per la seva gran envergadura i pes, i pels moviments que es produïen a l’estructura de fusta que l’aguantava.

El pont va ser utilitzat per l’empresa de les mines que hi havia a la vora del rec. Després de la Guerra Civil també va servir per al pas de vehicles, a causa de la destrucció del pont de la Forcarà.

Aplec de Sta. Magdalena de Perella, 28 de juliol de 2013
Esteve Clota
Pont de perella        Pont de Perella

 

El alto y monumental puente de Perella, el más alto del Ripollés, se construyó con técnicas medievales nada menos que entre 1908 y 1913, tal como consta en una inscripción en la entrada norte: “Puente de Perella propiedad de Dn Joseph Sitar construido en 1913 por los Hermans Pallàs” sus generosos 25m de altura y los 32 de luz de su único ojo le han permitido desaguar las avenidas más intensas del río Ter sin ningún tipo de problema.

Parece que un poco más arriba del puente actual ya había uno más corto y bajo de estilo románico, que habría sido destruido por una de las intensas avenidas del Ter. El antiguo propietario del Mas Perella, Josep Sitjar, quiso construir el puente actual para facilitar el acceso al Mas. Hasta el día de hoy, sin embargo, no hay documentos ni datos precisos sobre el inicio y la finalización de la obra, ni sobre los materiales que se empleó, aunque suponemos que se debía utilizar piedra, madera y el cemento de la época. Sabemos que trabajaron Josep Marcé y Honorat Verdaguer, y que el problema más importante de la obra fue la construcción del arco, por su gran envergadura y peso, y por los movimientos que se producían a la estructura de madera que la aguantaba.

El puente fue utilizado por la empresa de las minas que había en el borde de la acequia. Tras la Guerra Civil también sirvió para el paso de vehículos, debido a la destrucción del puente de la Forcarà.