Bibliografia / Bibliografía

Clara, Josep; (2010) “Els fortins de Franco” Arqueologia militar als Pirineus catalans Col·lecció Camí Ral, num.31

Institiut Catrogràfic de Catalunya (2007) “Els mapes en la Guerra Civil Espanyola 1936-1939”. Col·lecció catàlegs ICC. Barcelona. (PDF)

Capdevila, Joan (2012): La delimitació de la frontera hispanofrancesa (1659-1868). Tesi doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona. (PDF)

Jané Checa, Oscar; (2003) “França i catalunya al segle XVII” Identitats, contraidentitats i ideologies de l’època moderna. Tesi doctoral: Universitat autònoma de Barcelona (UAB) i Universitat de Toulouse – Le Mirail. (PDF)

Cara, Josep; (2013) “Percepcions de la frontera política i de la frontera quotidiana als Pirineus Orientals” resum publicat als Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Vol. LIV, 2013, pp.485-512. (PDF)

Clara, Josep; (2007) “L’època franquista al Ripollès (1939 – 1960)” annals del Centre d’Estudis Comarcas del Ripollès 2005 – 2006. (PDF)

Yubero, Maria; (2011) “Ressenya Josep Clara, Els fortins de franco. Aqueologia Militar als Pirineus Catalans”. Universitat de Barcelona (UB) Departament de prehistòria, història antiga i arqueologia. (PDF)

Planas, Sílvia; (1993) “Camprodon” Quaderns de la revista de Girona (PDF)

Dalamu, Agustí; (1999) “Llanars” Quaderns de la revista de Girona (PDF)

Gironès, Jordi; (2013) “Castells catalans – La Sala” (PDF)

Gironès, Jordi; (2013) “Castells catalans – La Roca de Pelanca” (PDF)

Gironès, Jordi; (2013) “Castells catalans – Castell de Rocabruna” (PDF)

Gironès, Jordi; (2013) “Castells catalans – Torre cavallera” (PDF)

 

 

 

Anuncis