Jornades Europees del Patrimoni / Jornada Europeas del Patrimonio

WhatsApp Image 2018-10-19 at 18.04.31Visita guiada / Visita guiada: Recorregut pels Búnquers de Camprodon / Recorrido por los búnquers de Camprodon.

Dia: dissabte 14 de octubre

Visita: Mancomunitat de la Vall de Camprodon. Guiatge: Montse Fossas: guia de Catalunya, Alícia Guillaumes: tècnica del projecte POCTEFA i Alejandro Cuadrado: vivències personals

 

 

IMG_20181014_150028_671

Anuncis

Presentació del llibre “La clau del pont” / presentacion del libro “La llave del puente”

A Catalunya, oficialment, la Guerra s’acabá el 10 de febrer de 1939. A dos quarts de quatre d’aquest dia, el general Solchaga, cap d’exèrcit de Navarra, entrava a Port Bou. El general  Juan Bautista Sanchez Gonzalez entrava a la Jonquera i un coronel (que no recordó) pertanyent a l’exèrcit d’Urgell, que manava en Muñoz Grandes entrava a Puigcerdà.  Però, a la vall de Camprodon (els francesos havien tancat la frontera) hi quedaven 30.000 soldats republicans, defensant l’enorme quantitat de gent (ferits, exhausts, malalts, etc). La frontera no s’obrí fins el dia 13, i en tres dies, la vall es buidà. Es el que hom coneix com “la reculada”. A coll d’Ares s’hi ubicà un consultori dirigit pel metge Pi Sunyer, per fer els primers guariments dels ferits que fugien. Nosaltres vàrem entrevistar a Nimes al darrer soldat republicà que passà per coll d’Ares: l’Andrés Sanchez Mellado. Ens digué que, cap el ram tard del dia 13 de febrer de 1939, endinsats uns 300 metres de coll d’Ares, varen veure l’arribada dels nacionals cremant la bandera republicana i hizant la franquista.  Ningú sabia que el general el dia 7 havia entrat a Ripoll. Fou el general Alvaro Sueiro, de lèxercit d’Aragó, que manava el general Moscardó. I l’oficial del cos jurídic militar d’aquesta brigada, José de Astarloa Guisesola, que fou l’encarregat de formar els primers ajuntaments feixistes de la Vall.

Breu ressenya del Llibre “La Clau del Pont”
Cedida per l’editor del llibre – Miquel Perals

cartell_llibre

En Cataluña, oficialmente, la guerra se termina el 10 de febrero de 1939. A las tres y media de este día, el general Solchaga, jefe de ejército de Navarra, entraba en Port Bou. El general Juan Bautista Sánchez entraba en la Jonquera y un coronel (que no recuerdo) perteneciente al ejército de Urgell, que mandaba en Muñoz Grandes entraba en Puigcerdà. Pero, en el valle de Camprodon (los franceses habían cerrado la frontera) quedaban 30.000 soldados republicanos, defendiendo la enorme cantidad de gente (heridos, exhaustos, enfermos, etc). La frontera no se abrió hasta el día 13, y en tres días, el valle se vació. Es lo que se conoce como “el retroceso”. A coll d’Ares se ubicó un consultorio dirigido por el médico Pi Sunyer, para hacer los primeros curaciones de los heridos que huían. Nosotros entrevistamos a Nimes el último soldado republicano que pasó por el cuello de Ares: Andrés Sanchez Mellado. Nos dijo que, hacia el ramo tarde del día 13 de febrero de 1939, adentrados unos 300 metros de coll d’ Ares, vieron la llegada de los nacionales quemando la bandera republicana y hizant la franquista. Nadie sabía que el general el día 7 había entrado en Ripoll. Fue el general Alvaro Sueiro, de ejército de Aragón, que mandaba el general Moscardó. Y el oficial del cuerpo jurídico militar de esta brigada, José de Astarloa Guisesola, que fue el encargado de formar los primeros ayuntamientos fascistas del Valle.

Breu ressenya del Llibre “La Clau del Pont”
Cedida per l’editor del llibre – Miquel Perals

 

Les Guerres Carlines / Las Guerras Carlistas

L’estructura de les Guerres Carlines

Els carlins, estaven estructurats en tres parts:

  • Els paramilitars, estaven organitzats de manera clandestina, ja que la seva feina era recollir diners, adquirir armes i fer una bona organització de l’exèrcit.
  • Els polítics, eren els de caràcter legal, on es creaven juntes i cercles per tal de desenvolupar accions per fer polítiques.
  • Els hisendats, on hi havia la noblesa de muntanya, els comerciants de les ciutats de l’interior, els sectors de manestia i la pagesia.

Les Guerres Carlines a Camprodon

El 1827, esclata la primera Guerra Carlina, i a l’octubre d’aquest mateix any arriben a la vila de Camprodon. Van assetjar la vila i, al capvespre, el capità va ordenar que es convoqués l’Ajuntament i exigí el lliurament de 600 duros. Com que no tenien els diners, van haver de recorre els veïns, els monjos i els clergues però tot i així els faltaven diners però finalment van poder reunir tots els diners i van deixar el poble tranquil.

El 1839, esclata la segona Guerra Carlina, més de 3000 homes van assetjar el poble de Camprodon i van exigir-ne la rendició. el setembre els carlins incendiaren la vila. al cap d’uns dies arribà des de vis el general Cambó amb les seves tropes, i els carlins emprengueren la retirada.

Camprodon va patir aquestes guerres carlines, de la mateixa manera que molts altres indrets de Catalunya. El poble de Camprodon, tenia un hospital militar i una presó, una fàbrica de bales de pólvora. Es va construir una junta de voluntàries, que atenien els ferits dels dos bàndols, i la vila es respirava un aire de convivència.

Quaderns de la revista de Girona
Camprodon

La estructura de las Guerras Carlistas

Los carlistas, estaban estructurados en tres partes:

  • Los paramilitares, estaban organizados de manera clandestina, ya que su trabajo era recoger dinero, adquirir armas y hacer una buena organización del ejército.
  • Los políticos, eran los de carácter legal, donde se creaban juntas y círculos para desarrollar acciones para hacer políticas.
  • Los hacendados, donde estaba la nobleza de montaña, los comerciantes de las ciudades del interior, los sectores de manestia y campesinado

Las Guerras Carlistas en Camprodon

En 1827, estalla la primera Guerra Carlista, y en octubre de ese mismo año llegan a la vila de Camprodon. Sitiaron la ciudad y, al atardecer, el capitán ordenó que se convocara el Ayuntamiento y exigió la entrega de 600 duros. Como no tenían dinero, tuvieron que recorre los vecinos, los monjes y los clérigos pero aún así les faltaban dinero pero finalmente pudieron reunir todo el dinero y dejaron el pueblo tranquilo.

En 1839, estalla la segunda Guerra Carlista, más de 3000 hombres sitiaron el pueblo de Camprodon y exigieron su rendición. en septiembre los carlistas incendiaron la villa. al cabo de unos días llegó desde vis el general Cambó con sus tropas, y los carlistas emprendieron la retirada.

Camprodon sufrió estas guerras carlistas, al igual que muchos otros lugares de Cataluña. El pueblo de Camprodon, tenía un hospital militar y una prisión, una fábrica de balas de pólvora. Se construyó una junta de voluntarias, que atendían a los heridos de los dos bandos, y la villa se respiraba un aire de convivencia.

Quaderns de la revista de Girona
Camprodon