Jornada amb motiu dels actes del 80è aniversari i final guerra civil a l’ Ajuntament de Molló

Presentació diumenge

Dia: 17/02/2019
Lloc: Ajuntament de Molló

Tema: celebració del 80è aniversari de la Retirada a Molló i inauguració del projecte POCTEFA de Molló “millora del Camí de la Retirada entre Molló i Coll d’Ares” a càrrec del Molt Hble. Sr. Quim Torra, President de la Generalitat de Catalunya.

L’acte es va concloure amb dues xerrades el diumenge 17 de febrer:

 • “Cartografia del patrimoni militar de la Vall de Camprodon, del segle XX” a càrrec d’Alicia Guillaumes, tècnica del projecte EFA045/15 PATRIMC@T.
 •  “Els exilis de la Història”, xerrada d’Agustí Alcoberro, historiador i professor de la Universitat de Barcelona

Més informació / Más información: contacte / contacto (aqui)

 

Anuncis

Les Guerres Carlines / Las Guerras Carlistas

L’estructura de les Guerres Carlines

Els carlins, estaven estructurats en tres parts:

 • Els paramilitars, estaven organitzats de manera clandestina, ja que la seva feina era recollir diners, adquirir armes i fer una bona organització de l’exèrcit.
 • Els polítics, eren els de caràcter legal, on es creaven juntes i cercles per tal de desenvolupar accions per fer polítiques.
 • Els hisendats, on hi havia la noblesa de muntanya, els comerciants de les ciutats de l’interior, els sectors de manestia i la pagesia.

Les Guerres Carlines a Camprodon

El 1827, esclata la primera Guerra Carlina, i a l’octubre d’aquest mateix any arriben a la vila de Camprodon. Van assetjar la vila i, al capvespre, el capità va ordenar que es convoqués l’Ajuntament i exigí el lliurament de 600 duros. Com que no tenien els diners, van haver de recorre els veïns, els monjos i els clergues però tot i així els faltaven diners però finalment van poder reunir tots els diners i van deixar el poble tranquil.

El 1839, esclata la segona Guerra Carlina, més de 3000 homes van assetjar el poble de Camprodon i van exigir-ne la rendició. el setembre els carlins incendiaren la vila. al cap d’uns dies arribà des de vis el general Cambó amb les seves tropes, i els carlins emprengueren la retirada.

Camprodon va patir aquestes guerres carlines, de la mateixa manera que molts altres indrets de Catalunya. El poble de Camprodon, tenia un hospital militar i una presó, una fàbrica de bales de pólvora. Es va construir una junta de voluntàries, que atenien els ferits dels dos bàndols, i la vila es respirava un aire de convivència.

Quaderns de la revista de Girona
Camprodon

La estructura de las Guerras Carlistas

Los carlistas, estaban estructurados en tres partes:

 • Los paramilitares, estaban organizados de manera clandestina, ya que su trabajo era recoger dinero, adquirir armas y hacer una buena organización del ejército.
 • Los políticos, eran los de carácter legal, donde se creaban juntas y círculos para desarrollar acciones para hacer políticas.
 • Los hacendados, donde estaba la nobleza de montaña, los comerciantes de las ciudades del interior, los sectores de manestia y campesinado

Las Guerras Carlistas en Camprodon

En 1827, estalla la primera Guerra Carlista, y en octubre de ese mismo año llegan a la vila de Camprodon. Sitiaron la ciudad y, al atardecer, el capitán ordenó que se convocara el Ayuntamiento y exigió la entrega de 600 duros. Como no tenían dinero, tuvieron que recorre los vecinos, los monjes y los clérigos pero aún así les faltaban dinero pero finalmente pudieron reunir todo el dinero y dejaron el pueblo tranquilo.

En 1839, estalla la segunda Guerra Carlista, más de 3000 hombres sitiaron el pueblo de Camprodon y exigieron su rendición. en septiembre los carlistas incendiaron la villa. al cabo de unos días llegó desde vis el general Cambó con sus tropas, y los carlistas emprendieron la retirada.

Camprodon sufrió estas guerras carlistas, al igual que muchos otros lugares de Cataluña. El pueblo de Camprodon, tenía un hospital militar y una prisión, una fábrica de balas de pólvora. Se construyó una junta de voluntarias, que atendían a los heridos de los dos bandos, y la villa se respiraba un aire de convivencia.

Quaderns de la revista de Girona
Camprodon

El Patrimoni monumental militar de Catalunya / El Patrimonio militar de Catalunya

 

S’entén per Patrimoni Monumental Militar de Catalunya el conjunt d’obres de fortificacions construïdes al Principat, de manera general, entre 1500 i 1945. Un període en què es podria pensar que hi ha una gran quantitat de monuments, però hem d’acceptar que no es així, ens trobem davant d’un patrimoni molt escàs.

El primer període de construcció dels bens de Patrimoni Militar de Catalunya que tenim avui es remonta al segle XVI i el seu desenvolupament va seguir una pauta que marcaran les guerres que, a escala europea, va afectar directament a Catalunya.

Cronològicament podem diferenciar, de manera molt general, els següents blocs tipològics:

 • Segle XVI – Primeres obres modernes de nova planta
 • Segle XVII – Modernització d’obres antigues
 • Segle XVIII – Últimes Obres modernes de nova planta
 • Segle XIX – Obres perpendiculars i poligonals
 • Segle XX – Obres modulars acasamatades

pont-nou-2.jpg

Se entiende por Patrimonio Monumental Militar de Cataluña el conjunto de obras de fortificaciones construidas en el Principado, de manera general, entre 1500 y 1945. Un periodo en el que se podría pensar que hay una gran cantidad de monumentos, pero tenemos que aceptar que no es así, nos encontramos ante un patrimonio muy escaso.

El primer periodo de construcción de los bienes de Patrimonio Militar de Cataluña que tenemos hoy se remonta al siglo XVI y su desarrollo siguió una pauta que marcarán las guerras que, a escala europea, afectó directamente a Cataluña

Cronològicament podem diferenciar, de manera molt general, els següents blocs tipològics:

 • Segle XVI – Primeras obras modernas de nueva planta
 • Segle XVII – Modernitzacion de obras antiguas
 • Segle XVIII – Ultimas obras modernas de nueva planta
 • Segle XIX – Obras perpendiculares y poligonos
 • Segle XX – Obras modulares acasamatadas

 


Los Monumentos Militares y la Sociedad Catalana
Juan Manuel Alfaro Guixot

Projecte POCTEFA – PATRIMC@T

El projecte “El Patrimoni militar de la Vall de Camprodon” està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 

Programa POCTEFA 2014 – 2020

 • Eix 3: Promoure la protecció, valorització i ús sostenible dels recursos locals.
 • Prioritat d’inversió 6c: conservar, protegir, afavorir i desenvolupar el patrimoni natural i cultural.
 • Objectiu específic OS6: Valortizar el patrimoni natural i cultural a través d’actuacions conjuntes de desenvolupament sostenible.

Projecte: PATRIMC@T Dispositiu territorial transfronterer d’interpretació de l’arquitectura i del patrimoni 

 • Cap de fila: Agrupació Europea de Cooperació Territorial País d’Art i d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter (AECT PAHT)
 • Durada: 36 mesos
 • Dotació FEDER 2.917.341 milions d’euros de fons europeus

En el marc de PATRIMC@T, la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, com a sòcia de l’AECT PAHT, desenvoluparà el projecte “El patrimoni militar de la Vall de Camprodon” (PMVC).

Els antecedents del projecte PMVC es deriven de les accions de valorització del patrimoni arquitectònic descrites a la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon i s’emmarquen en el PATRIMC@T Dispositiu territorial transfronterer d’interpretació de l’arquitectura i del patrimoni.
El desenvolupament del projecte “El patrimoni militar de la Vall de Camprodon”, com  a part del patrimoni històric de la vall, permetrà avaluar un recurs del territori, a partir d’una acurada tasca de valorització del seu interès i potencial turístic, a partir d’una estimació realista de la seva atractivitat i viabilitat per a la creació d’un producte turístic que permeti conservar, valorar i difondre aquest testimoni patrimonial singular, vestigi d’una part de la nostra història.

Projecte: El patrimoni militar de la Vall de Camprodon

–        Desenvolupat per: Mancomunitat de la Vall de Camprodon
–        Durada: 33 mesos
–        Pressupost total del projecte: 60.000 euros
–        Dotació FEDER: 39.000 euros de fons europeus