Ca n’Huguet Nou durant la Guerra Civil / Ca n’Huguet Nou durante la Guerra Civil

En esclatar el conflicte, el govern municipal va passar a mans del Comitè Antifeixista, que el setembre de 1936 confiscà les finques de Joaquim Ramis Huguet, entre elles la casa de Ca n’Huguet. També es van apropiar de l’església amb la rectoria i els horts adjacents, i de l’aparell de la ràdio de la Cooperativa i de la Societat Recreativa El Brinco.

Durant aquets dies Vilallonga va acollir refugiats, hostatjats prinicpalment a l’edifici d’habitatges de la central Brutau. El juny de 1937 n’hi havia de les poblacions toledanes de Maqueda i Méntrida. El juliol de 1938 el nombre de refugiats establerts al poble era de 111. Ca n’Huguet Nou ca acollir ferits de l’arma d’aviació i posteriorment va fer les funcions d’hospital de sang.

Agustí Dalmau i Font
Quaderns de la revista de Girona – Vilallonga de Ter

ca-nhuguet.jpg

Al estallar el conflicto, el gobierno municipal pasó a manos del Comité Antifascista, que en septiembre de 1936 confiscó las fincas de Joaquim Ramis Huguet, entre ellas la casa de Ca n’Huguet. También se apropiaron de la iglesia con la rectoría y los huertos adyacentes, y del aparato de la radio de la Cooperativa y de la Sociedad Recreativa El Brinco.

Durante estos días Vilallonga acogió refugiados, hospedados prinicpalment en el edificio de viviendas de la central Brutau. En junio de 1937 había de las poblaciones toledanas de Maqueda y Méntrida. En julio de 1938 el número de refugiados establecidos en el pueblo era de 111. Ca n’Huguet Nuevo es acoger heridos del arma de aviación y posteriormente hacer las funciones de hospital de sangre.

Agustí Dalmau i Font
Quaderns de la revista de Girona – Vilallonga de Ter